Przedstawicieli jakich zawodów jest największy niedobór na pracowniczym rynku.

<!–more–>W ostatnim czasie firmy mają zwiększające się problemy z wyszukaniem dobrych ludzi do pracy, na dzień dzisiejszy ma taki problem prawie pięćdziesiąt procent firm z różnych branż. Jak można zauważyć, sytuacja o takim charakterze ma miejsce dużej ilości gospodarek, zaś nasz kraj plasuje się znacznie powyżej średnich wyników w ogólnej statystyce. Jest to rezultatem kilku przyczyn i z całą pewnością z takiej sytuacji są zadowoleni pracownicy.
Opisywane problemy ze znalezieniem ludzi do pracy mają obecnie przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, sytuacja dotyczy tak naprawdę kierowców i pracowników fizycznych z doświadczeniem, ale także specjalistów i inżynierów. Aktualnie można już wręcz powiedzieć o światowym kryzysie, gdyż skala zjawiska zaczęła osiągać bardzo niepokojące rozmiary, w ciągu ostatnich kilku lat znacząco się pogłębiając.
Wbrew opiniom i twierdzeniom, stawiającym pośród mocno poszukiwanych zawodów informatyków, to statystyki nieco inaczej wyglądają. Co prawda zatrudnienie dobrej osoby do działu IT bez przerwy nie jest łatwe, to jednak w całościowym zestawieniu zajmują oni dopiero ósmą pozycję. A najtrudniej już od kilku lat jest znaleźć doświadczonych pracowników fizycznych.
Grupa ta jednak jest ogromnie duża i w jej skład wchodzą liczne zawody. Przede wszystkim poszukiwani są elektrycy, monterzy i mechanicy, sporym wzięciem cieszą się także spawacze, stolarze i osoby mające uprawnienia na wózki widłowe. W większości z tych branż coraz trudniej jest z wyszukaniem kompetentnej, zmotywowanej osoby do pracy.
Kolejną naprawdę mocno szukaną i ciężką do znalezienia grupą zawodów są kierowcy z doświadczeniem, głównie autobusów i ciężarówek, a potem inżynierowie oraz operatorzy maszyn. Kolejne pozycje przypadły w udziale branży gastronomicznej i usługowej – różnorakie restauracje i hotele również łatwo mieć nie będą jeśli chcą rozszerzyć zatrudnienie o profesjonalne osoby do pełnienia różnych funkcji.
Mając na uwadze sytuację coraz częściej zauważyć można w licznych branżach wręcz walkę o dobrych pracowników. Przedsiębiorstwa chcąc pozyskać nowych muszą zaproponować naprawdę atrakcyjne warunki, więc obecni pracodawcy także muszą podjąć odpowiednie działania, którymi w pierwszej kolejności są podwyżki pensji.