Ogłoszenie – egzamin – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – egzamin – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Wewnętrznych:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia winien być moduł ekonomiczne warsztaty z team building

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Menedżerka sprzedaży
 • Zarządzanie kryzysowe, czyli jak działać w sytuacjach nagłych, niespodziewanych, groźnych
 • Ważne rozmowy, czyli budowanie porozumienia i współpracy w relacji przełożony-podwładny
 • Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • „HANDICAP” STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI
 • KLUB STRZELECKI „GRYF SŁUPSKI”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LIPSKA
 • TOWARZYSTWO „HAJ”
 • STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • STOWARZYSZENIE „ŁUGWAŁD”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”
 • KLUB SPORTOWY ZŁOTÓW
 • KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GLORIA” W PRZEWORSKU
 • STOWARZYSZENIE „3MAJMY SIĘ RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO „KUROPATWA”
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • FUNDACJA „DZIECKO W CENTRUM”
 • FUNDACJA PAMIĘCI MICHAŁA BOBERA I MICHAŁA JEZIORA