Czemu coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching stał się ogromnie popularnym wśród wielu osób określeniem. Tak naprawdę jest to pomaganie innym ludziom w tym, aby jeszcze lepiej oni działali i zdobywali kolejne szczyty własnych możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z postacią trenera, zadaniem którego będzie pomaganie takiej osobie w próbie zdobycia celów, które on sobie wyznaczy.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu pojawiło się wiele mitów, wynikające z rozmaitych powodów. Niektóre osoby widzą w coachingu lekarstwo na swoje problemy w życiu zawodowym i osobistym, z kolei inni ulegają modzie, nie zawsze będąc świadomymi, na czym polega coaching. Ostatecznie może to wszystko doprowadzić do mało realnych celów, a w rezultacie gorzkich rozczarowań.

Częstym problemem jest na przykład nastawienie, że skoro się już zatrudniło coacha, to doprowadzi on do oczekiwanych zmian bez jakiegokolwiek wysiłku jeśli chodzi o pracę swojego podopiecznego. A tymczasem sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach ma być osobą, która wskazuje kierunek i motywuje do tego, żeby działać, ale całą pracę i tak będzie musiała wykonać dana osoba.

Kolejnym problemem jest przekonanie, że same sesje z coachem, osobowość i doświadczenie jego osoby bardzo szybko dadzą oczekiwane rezultaty, w wielu przypadkach stwierdzenie tego typu słyszy się od kolegów albo przełożonych. Tymczasem po odbyciu paru sesji wychodzi, że wszelkie zmiany będą wymagać jednak dużej determinacji i ciężkiej pracy, i szybko zaczyna się pojawiać zniechęcenie i rozczarowanie.

Rzecz jasna wcale tak nie jest, że coaching posiada same ujemne strony i nigdy się nie sprawdzi, ponieważ mimo wszystko będzie to technika która się cechuje sporą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie należytego podejścia w zasadzie od początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z nie rozumienia do końca tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie będzie się decydował na zrobienie jakiś zmian w swoim dotychczasowym życiu i jest zdeterminowany, żeby tego dokonać, to dobry coach z pewnością mu w tym pomoże. W pierwszej kolejności będzie on wskazywał drogę, którą należy podążać, żeby zamierzone zmiany rzeczywiście poszły w dobrym kierunku.