Szkolenia

Zaoferujemy dla Państwa pracowników szkolenia i warsztaty na tematy przedstawione poniżej:

  • Sposób wytwarzania włókien mineralnych i urządzenie do wytwarzania włókien mineralnych – szkolenia z asertywności . Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów – szkolenia .
  • Sposób szybkiego wykrywania sygnału sinusoidalnego i układ filtra selektywnego do szybkiego wykrywania sygnału sinusoidalnego – gry miękkie . Urządzenie do brykietowania materiałów lignocelulozowych, zwłaszcza trocin – kursy zamknięte . Sposób wytwarzania wielowarstwowych wyrobów włókienniczych – szkolenia międzykulturowe .
  • Sposób modyfikacji własności staliwa austenitycznego 12H18N9T – szkolenia z zarządzania . Okrywa samochodowa – wyjazdy .
  • Środek do zabezpieczania przed korozją, erozją, wodą powierzchni – warsztaty .
  • Urządzenie wiertnicze – wyjazdy .
  • Zbiornik cylindryczno-stożkowy – gry . Zawiesina iłowo-cementowa do rozpierania lub wypełniania szczelin, wykopów, otworów i obiektów posadowionych w gruncie – szkolenia