Dotacje na kursy HR


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” do drugiego etapu dostały się tu wymienione programy:

 • stworzenie cyfrowego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie MultiCAD ABW – inteligentnego rozwiązania wymiany zasobów między systemami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i systemantów, korzystających w procesie planowania z cyfrowego modelu 3D – szkolenia firmowe
 • Firmowe Szkolenia Dla Negocjatorów W Tarnowie – treningi z konfliktów
 • zbudowanie platformy mobilnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących modernizacyjne projekty – treningi negocjacyjne
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie serwisu cyfrowego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie usługi e-dietetyk – systemowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – szkolenia zamkniete
 • PKWiU 316211 – treningi z przywództwa
 • zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – warsztaty HR
 • „Owoce biznesu” – dobra oferta krokiem do sukcesu – warsztaty z komunikacji
 • standaryzacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez uruchomienie procesu informatycznego B2B klasy ERP – szkolenia z przywództwa
 • badanie i implementacja modernizacyjnej procedury produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – warsztaty z kreatywności
 • Biodegradowalne wyroby włókniste – szkolenia z komunikacji
 • Budowa nowego zakładu drukarni w celu dywersyfikacji produkcji – szkolenia z asertywności
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia zamkniete
 • e-Backup – zbudowanie innowacyjnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa danych – treningi firmowe
 • elektroniczny system przetwarzania ofert handlowych – szkolenia z konfliktów