Pomoc pieniężna na treningi zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Program Edukacyjny” do kolejnego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • stworzenie internetowego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie zdalnej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty z przywództwa
 • Szkolenia Negocjacyjne Na Śląsku – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie platformy AdLeci – innowacyjnej metody łączenia reklamy behawioralnej z programem benefitów dla użytkowników Internetu – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie portalu na temat ubezpieczeń – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu mobilnego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie zautomatyzowanego programu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – szkolenia firmowe
 • wzrost innowacyjnosci FAKRO – badania i implementacja nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – szkolenia z zarządzania projektem
 • interdyscyplinarne środowisko dla potrzeb diagnostyki konstrukcji kompozytowych – treningi interpersonalne
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – szkolenia z przywództwa
 • optymalizacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez implementacja platformy B2B – szkolenia negocjacyjne
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego wdrożenie w nowoczesnym budownictwie – warsztaty z zarządzania czasem
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – szkolenia z konfliktów
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – szkolenia z delegowania
 • Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów – szkolenia handlowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia z asertywności
 • EKSPERTYZY NA import – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia miekkie