Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu płaci je firma, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z licznych narzędzi, pozwalających zbadać skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.