Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej ilości dni płaci je firma, a potem taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć właściwe działania naprawcze, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten czynnik to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną poważniejszych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.