Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Informacja – egzamin – Kurs InstruktorskiW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców HR:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym fragmentem zaliczenia powinien stać się program warsztaty z zarządzania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Trening umiejętności negocjacyjnych
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Szef doskonały
 • przez przechadzanie się (z ang. Management by walking around)


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 • GMINNY KLUB PIŁKARSKI „KAROL” PĘPLINO
 • KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „DWÓJKA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WALISZEW I OKOLIC
 • AMICI STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
 • FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO FROGOS
 • NADBUŻAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
 • STOWARZYSZENIE „SZANSA DLA GIMNAZJUM”
 • FUNDACJA „OSTOJA”
 • CHORĄGIEW KUJAWSKO – POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • FUNDACJA SADYBA
 • FUNDACJA LEKARZY WETERYNARII „SENIOR”
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
 • „NOWA SZANSA”