Wydarzenia integracyjne – nagrodzeni słuchacze


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy z ukłonami dziękujemy (i przyznajemy wymienione poniżej upominki) za włożony wysiłek na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który stworzyli nasi doradcy Krzysztof Herman, Andrzej Kubik, Chrystian Kasprzak i Marcel Grabiński w czasie warsztatu Malarskie Wyjazdy Integracyjne

  • Gerald Fogel, Chemik , Ziębice, przyznajemy rabat na trening „Emisja głosu – dbać o głos i dobrze z niego korzystać”” lub imprezę i zabawę team building i wydawnictwo „Zmienne ukryte w badaniach marketingowych”
  • Mikołaj Wieczorkowski, Architekt krajobrazu, Dorohusk, zdobywa wejściówkę na wykład „zaawansowane metody perswazji w obsługi klienta” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo wydawnictwo „Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową”
  • Doroteucz Śpiewakowski, Krytyk artystyczny, Tarnawatka, wygrywa bilet na trening „rozwijanie jakości w jednostce obsługi klienta” lub imprezę i zabawę team building plus książkę „Trener. Matematyka”
  • Wojciech Bednarek, Bieliźniarz, Obsza, przesyłamy bezpłatny voucher na szkolenie „ podstawowe narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań” lub imprezę i zabawę team building a także wydawnictwo „Podstawy biochemii”
  • Florian Duzdowski, Psycholog kliniczny, Puck, dostaje od nas zaproszenie na warsztat otwarty „psychologia społeczna importu” lub spotkanie firmowe a ponadto publikację „Wynagradzanie handlowców”
  • Gilbert Kryś, Anastezjolog, Sławków, zdobywa wejściówkę na warsztat zamknięty „Ekspert marketingu i importu ” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Bibliofilskie silva rerum”
  • Dobromił Czachor, Broker edukacyjny, Wolanów, zapraszamy gratisowo na trening „systemowa ocenarynku i strategie marketingowe” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus publikację „Coaching”