Środki Unijne na kursy biznesowe


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” do drugiego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • stworzenie zdalnej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie cyfrowej usługi treningu umysłu i dynamizacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – treningi z delegowania
 • Treningi Z Kreatywności – warsztaty zamkniete
 • stworzenie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie portalu doradczego Energoportal – warsztaty HR
 • wypracowanie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – treningi z delegowania
 • wypracowanie wirtualnego doradcy modernizacyjnej infrastruktury IT – szkolenia negocjacyjne
 • progres innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez implementacja modelu B2B – szkolenia pracownicze
 • interdyscyplinarne Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – szkolenia z delegowania
 • analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight – treningi HR
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – warsztaty interpersonalne
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia pracownicze
 • – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – warsztaty z komunikacji
 • Budowa24pl- internetowa koncepcja komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wdrożenie nowych produktów – szkolenia z asertywności
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – szkolenia z komunikacji
 • cyfrowy proces samodzielnego systemowania materiałów reklamowych z kalkulacją kosztów – szkolenia z zarządzania projektem