Lektury dla klientów szkoleń – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą bazowały na poniższym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas warsztatów i symulacji strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej książek przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż opublikowana lista zawiera materiały wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Kursantów symulacji.

 • Wzmacnianie Umiejętności Biznesowych w Rosnącej Firmie, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Karina Elwik
 • Ocena niezawodności urządzeń. Tablice. Tł.z j.ros.
 • Nowoczesne biuro
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Sygnały pneumatyczne w automatyce
 • Przewodnik branży papierniczej
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Ochrona nóg
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcja
 • Automatyzacja projektowanie procesów technologicznych
 • Elektrotermia – higiena pracy w polach wielkiej częstotliwości
 • Polityka społeczna
 • Pomiary cieplne i energetyczne.
 • Historia dyplomacji polskiej tom III
 • Nauka konstruowania
 • System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia
 • Elementy,urządzenia i układy automatyki.
 • Stop Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Elektryczność statyczna.Poznanie,pomiar,zapobieganie,eliminacje
 • Języki mikrokomputerów
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubesp.społ.
 • Prawo lokalowe i ważniejsze przepisy wykonawcze
 • Praktyka samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
 • Fundamenty programu MSExcel wersja 3.0
 • Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II
 • Leksykon businessmena
 • Technika badań wysokonapięciowych. TomI.Wyd.I. 432str.,23cm.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Fizyka-krótki kurs Wyd.III 666str.24cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Główne problemy prawa komputerowego 278 str., 23 cm
 • Technologia – szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Zarys ekologii glonów wód włodkich i środowisk lądowych 252 str., 24 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry produkcyjne – podstawy praktyczne
 • Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 367 str.20 cm
 • Technologia Montaż urządzeń energetycznych Wyd.III 384 str., 20 cm
 • Protetyka stomatologiczna Wyd.III Podręcznik dla studentów stomatologii 472 str.,24 cm
 • Cash Flow oraz Break Even Point w praktycznym zastosowaniu 47 str. 20 cm
 • SQL Język relacyjnych baz danych 199s 23,5cm
 • Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych SP 5 AHT Wyd.II 271 str,29 cm
 • Połączenia w żelbetowych konstrukcjach szkieletowych
 • Rzymskie prawo prywatne Wyd II 472 str,24 cm
 • Sieci komputerowe TCP/IP – Zasady protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm
 • Rachunkowość bankowa 202 str, 24 cm
 • Windows NT w.4 PL t.2 480 str, 20 cm
 • Kieszonkowy słownik niemiecko-polski,polsko-niemiecki 615 str, 15 cm
 • Europa dwudziestego wieku Wyd2
 • Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm
 • Marketing od A do Z 423 str, 24 cm
 • Negocjowanie 185s 20cm
 • Elementy bankowości 143 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm
 • Wentylatory.Elementy teoretyczne,zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie 399s 23cm
 • Brydż – nauka od podstaw 123 str, 28 cm
 • Nowe reguły nowej gospodarki. 10 przełomowych startegii dla świata połączonego siecią. 165s 23cm
 • Windows 2000 Server w.polska i angielska 518 str, 24 cm
 • Statystyka dla studiów licencjackich 403 str, 24 cm
 • Spółka z o.o. 458s 20cm