Szkolenia integracyjne – Warszawski Warsztat


Wszystkim niżej wymienionym gorąco dziękują w imieniu Rady Honorowej za czas poświęcony na doaradztwo i mentoring – podpisano: Daniel Górecki, patryk Banek, Mateusz Rubinowicz i Apoloniusz Stachyra

 • Międzynarodowa Praktyczne Warsztaty biznesowe . RODZINA. Przemiany — Wizerunek — Zagrożenia — Wsparcie
 • Czwarty Kongres Konsultantów Public Relations Warsztaty Integracyjne i Team Building Krakow
 • 25 LAT TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO – DOKONANIA a także PERSPEKTYWY
 • IX Międzynarodowa Konferencja Eksperymentalno-inżynierska EXPLO-SHIP 2016
 • Comparative Analysis of Bankrupcy in Poland and Czech Republic
 • multifunkcyjna konferencja z formalnego harmonogramu „Narracje w życiu jednostki oraz grupy: Kino jako medium”
 • III Otwarte Spotkanie team building Filozoficzno – Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building – Współczesne szanse Prawa własności intelektualnej
 • XXIX Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building pn. Udział społeczeństwa we władzy oraz zarządzaniu. Społeczeństwo obywatelskie w Rzeczypospolitej w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.)
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych
 • Studium Przypadku integracyjne Naukowe: „Rodzina w pracy socjalnej”
 • Kreacja jak również zarządzanie inwestycjami w przestrzeniach publicznych. Dobre praktyki, standardy, narzędzia, procedury. organizacja a także opracowanie programu cyklu seminariów w formalnych obszarach Seminariów Metodologicznych Architektury Krajobrazu
 • Rozmnażanie cisa pospolitego jako element formalnej i faktycznej protekcji a także restytucji gatunków drzew leśnych w jednostkach Lasów Państwowych