Zamknięte szkolenia menedżerskie

 • Ewaluacja SPO WKP i PO IG w 2010 r – zadania Instytucji Zarządzającej
 • FLOW – Polifunkcyjny proces (budynków, platform i urządzeń) Wielokierunkowego, Synergicznego Przepływu Towarów
 • Implementacja informatycznego modelu zintegrowanego B2B z uwzględnieniem procesów logistycznych oraz wykorzystania systemowych rozwiązań z dziedziny analizy finansowej – warsztaty biznesowe
 • Informatyzacja procesów biznesowych między przedsiębiorstwami współpracującymi ze sobą w grupie serwisowej – treningi z komunikacji i bezpłatne szkolenia ze stresu
 • InSilesiapl – pierwszy śląski NewsWire – szkolenia HR
 • Treningi Sprzedażowe – warsztaty z delegowania i korespondencyjne szkolenia z asertywności
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla systemu ERP Comarch OPT!MA
 • mobilna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia handlowe
 • zdalne wyszukiwarki ofert i produktów z branży motoryzacyjnej – treningi z konfliktów
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding proces ( FACS ) –
 • Międzynarodowe Centrum Badań i Leczenia Częściowej Głuchoty – szkolenia biznesowe
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty miekkie
 • Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratów słonecznych – treningi z zarządzania czasem
 • Pack program Sp z oo-rozwój na rynkach zagranicznych dzięki Planowi intensyfikacji importu – szkolenia zamkniete
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • Piekniejepl, zaawansowane e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym – szkolenia z asertywności
 • Popularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej poprzez działania promocyjne – szkolenia negocjacyjne
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia nowoczesnego rozwiązania silnika wiatrowego – szkolenia menedżerskie
 • programowanie procesorów samochodowych – treningi z komunikacji
 • Rejestracja medyczna on-line jako nowa e-usługa dla pacjentów
 • Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów – szkolenia z komunikacji
 • skok technologiczny importu, szansa ekspansji i przyrostu konkurencyjnosci firmy ActivArt Sp z oo
 • rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia sprzedażowe
 • skok technologiczny działalności B+R przedsiębiorstwa Globema poprzez uruchomienie Centrum intensyfikacji Oprojektowania
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z delegowania
 • rozwój firmy SN Supersnow poprzez opracowanie strategii importowej
 • Stacjonarny Inteligentny proces Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – szkolenia zamkniete
 • Stoisko narodowe na Międzynarodowych Targach „Autumn International Fair” Albania/Tirana
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: opracowanie metodyki i implementacja produkcji – szkolenia z kreatywności
 • Uruchomienie mobilnej usługi kosztorysowania materiałów i robót budowlanych – warsztaty z przywództwa
 • Wdrażanie modernizacyjnego procesu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
 • Wejście firmy Nexum Sp z oo na rynek chorwackich usług doradczych – warsztaty ze stresu
 • Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – warsztaty z konfliktów
 • Wydatki IZ POIG w zakresie wyposażenia stanowisk pracy
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – warsztaty z konfliktów
 • Zaplanowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnych układarek rur serii SB – treningi z zarządzania projektem
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z kreatywności
 • Źródło piękna na wschodzie – szkolenia biznesowe}