Gry komunikacyjne – rocznik dr hab. Bartyzel


Ćwiczenia z zarządzania – zestawienie na warsztaty:

 • Gry Międzykulturowe
 • weryfikacja najważniejszych problemów występujących w projektach szkoleniowych z zakresu transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych realizowanych w ramach działań menedżerskich i finansowych 7.2 oraz 7.5 PO IiŚ
 • Symulacje biznesowe , prof. E. Bendkowski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia – przewodnik szkoleniowy i mapa schem.
 • Symulacje strategiczne , mgr A. Borkowski
 • Miasto Kazimierz pod Krakowem
 • Ocena biznesowa szczegółowych kryteriów wyboru projektów szkoleniowych w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Opis obyczajów za panowania Augusta III
 • Skuteczność projektów szkoleniowych w ramach PO KL obejmujących współpracę B+R i biznesu w województwie podlaskim
 • Vademecum turysty narciarza
 • Powiatowy Konkurs z Biologii
 • Pieśń o Marii – Novalis (73)
 • Popiół i diament – Jerzy Andrzejewski (379)
 • Bomba Heisenberga – Andrzej Ziemiański (1252)
 • Limes inferior – Janusz A. Zajdel (1483)
 • 50 lat Krakowskiej szkoły dla niewidomych – Jan Jeziorowski (2055)
 • Polisa ubespieczeniowa na dożywocie – Henry Kuttner (3056)
 • Jeźdźcy z nikąd – Aleksander, Siergiej Abramow (3501)
 • Jezus i Muhammad wedłóg Biblii I Koranu – Ukhtimuslimah (4479)
 • przybysze – Dariusz filar (4876)
 • Zabijcie ich wszystkich – Robert Wagner (5707)
 • Kuzynki – Andrzej Pilipiuk (6029)
 • Ta która słyszała smoki – Anne Mccaffrey (7017)
 • Symulacje biznesowe , doc. H. Choroba