Gry z zarządzania – zalecenia do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja słownikowa : „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na studium przypadku postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera” i „Postacie literackie w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • zabawa edukacyjna : „Osobliwości przyrodnicze Roztocza” i „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja zespołowa – „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku” oraz Gry Biznesowe W IT i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • gra językowa – „O jedności Europy na studium przypadku dostępnych tekstów Jana Pawła II” i „Optymalizacja filtracji spektralnej w kamerach i pirometrach podczerwieni”
  • symulacja menedżerska – „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie” oraz „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”
  • gra menedżerska – „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” i „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską”
  • symulacja językowa : „Filmowym szlakiem po Lombardii” i „Susze w Polsce”
  • gra strategiczna : „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” oraz „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • zabawa słownikowa : „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”