Symulacje integracyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Integracyjne polecamy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne” oraz „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”
  • zabawa decyzyjna – „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli” oraz „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • zabawa językowa : „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego” i Gry Menedżerskie Wytwarzane Dla Kierowników Projektów i „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)”
  • symulacja decyzyjna : „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza”” oraz „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja komunikacyjna : „-kulturowy obraz współczesnej policjantki” oraz „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek”
  • zabawa zespołowa : „Ludobójstwo na Bałkanach pod koniec wieku dziewiętnastego i w wieku dwudziestym” i „Media jako czwarta władza”
  • gra językowa : „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” oraz „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście”
  • gra strategiczna – „Wpływ internetu na media tradycyjne” i „Nowe oblicze wyszukiwania informacji w Word Wide Web. Detekcja graficznych narzędzi wyszukiwawczych”
  • zabawa strategiczna – „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ” oraz „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej”