Ogłoszenie – zadania końcowe – Kurs Coachów

Aktualności – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Interpersonalnych:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Obowiazkowym zadaniem winien być moduł szkolenie z prowadzenia prezentacji w biznesie

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • autoprezentacja
 • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego – zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów
 • Szkolenia biznesowe -siła wiedzy
 • Podejmowanie strategicznych decyzji


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹ BLIŻEJ NAS” W CEDYNI
 • SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA”
 • KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” W JAWORZE
 • STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IMIENIA KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO
 • FUNDACJA ROZWOJU I EDUKACJI REGIONALNEJ
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W BRZEGU
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROMECKO
 • STOWARZYSZENIE POPIERANIA ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POMOCY WZAJEMNEJ W BYCZYNIE
 • FUNDACJA „STACYJKA MALTUSIA”
 • RUDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEW
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • „FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA”
 • „FUNDACJA SZANSA”