Ćwiczenia strategiczne – zajęcia mgr Kolano


Gry edukacyjne – literatura pomocnicza na szkolenie:

 • Gry Trenerskie dla studiów podyplomowych
 • A w dole Swanecja
 • Gry biznesowe , dr F. Chmielowski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Katalog HR Zabytków Sztuki w Polsce, tom I, zeszyt 5: powiat dąbrowsko-tarnowski
 • Gry strategiczne , prof. E. Czaja
 • Młodości mej stolica
 • Ocena biznesowa realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim
 • Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie
 • Stare Kuźnice – informator krajoznawczy
 • Wschodnia Słowacja
 • Konkurs Komputerowy „Najładniejsza Kartka Wielkanocna”
 • Wielki Aleksander Gordon – Jan Brzechwa (69)
 • Ład serca – Jerzy Andrzejewski (719)
 • Malowany ptak – Jerzy Kosiński (869)
 • Uciekinier – Ken Follett (1649)
 • Diuna (tom 5 – Bóg – imperator diuny) – Frank Herbert (2531)
 • Saga o Elryku (tom 1 – Elryk z Melnibon) – Michael Moorcock (2694)
 • Czwarta epoka – Abe Kobo (3846)
 • Siedem dni ale nie tydzień – Paweł Mossakowski (4180)
 • Człowiek, który zaprzyjaźnił się z elektrycznością – Fritz Leiber (5157)
 • Parlament Wielkiej Brytanii – Andrzej Zięba (5977)
 • Powracająca fala – Bolesław Prus (6216)
 • Tęcza Sześć (tom 2) – Tom Clancy (7442)
 • Symulacje menedżerskie , doc. D. Bramowski