Gry z zarządzania – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe zaleca się poniższe publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna – „Wizerunek męskiego wampira w twórczości Anne Rice i Lynsay Sards” oraz „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • zabawa komunikacyjna – „Warunki klimatyczne Sudetów” oraz „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania”
  • gra językowa : „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” oraz Produkcyjne Gry Strategiczne oraz „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • gra edukacyjna – „Prawosławie w Polsce” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • gra lingwistyczna – „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka” oraz „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • gra biznesowa – „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: dobra osobiste, własność intelektualna”
  • gra menedżerska – „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na modelu Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej”
  • zabawa menedżerska – „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” i „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na danych źródłowych z anonsów towarzyskich”
  • symulacja edukacyjna – „Tragizm ludzkiej egzystencji w pierwszych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci”