Ćwiczenia strategiczne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione tezy do superwizji końcowej:

  • gra strategiczna – „Motyw horror mortis w filmach Bergmana” i „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • zabawa strategiczna : „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” i „Retoryka perswazji ideologicznej w cyberprzestrzeni. Werbalne oraz pozawerbalne źródła manipulacji i propagandy politycznej w internecie na modelu oficjalnej witryny Ambasady RP”
  • symulacja lingwistyczna : „Zjawisko narkomanii w Polsce” oraz Licencjonowane Symulacje oraz „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju”
  • symulacja językowa : „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym”
  • zabawa zespołowa : „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na przykładzie życia oraz twórczości pisarzy epoki” oraz „Wierzenia Wikingów”
  • zabawa menedżerska : „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012” i „Doping w sporcie”
  • symulacja językowa – „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie” i „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II”
  • symulacja edukacyjna : „Etykieta językowa w miejscu pracy” i „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego”
  • zabawa strategiczna – „Rada Państw Morza Bałtyckiego” oraz „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879”