Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – zadania końcowe – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Coachów Sprzedaży:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu winien być moduł dwudniowe wykłady dla liderów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki sprzedaży: skuteczny handlowiec
 • Zarządzanie przez cele
 • Trening asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi
 • Przywództwo w organizacji – przywództwo przez integrację oraz zarządzanie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE POMOCY „LARUM”
 • FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II
 • FABRYCZNY KLUB SPORTOWY „STAL” KRAŚNIK
 • POMORSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI NAUKI
 • KLUB SPORTOWY „KONFEKS” LEGNICA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I ZDARZEŃ LOSOWYCH „RATUJMY ŻYCIE”
 • KATOWICKIE STOWARZYSZENIE BRYDŻOWE SENIOR
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „STRZAŁ W 10”
 • STOWARZYSZENIE GKS ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH
 • LUDOWO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SKRZYSZÓW”
 • STOWARZYSZENIE „3MAJMY SIĘ RAZEM”
 • MEDITERALMA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE „EUREKA”
 • FUNDACJA „POMOC OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH”