W jaki sposób bada się zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjąć zróżnicowane czynniki jeżeli chodzić będzie o ocenianie swoich pracowników. Kryteria te często będą się opierać raczej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych są stosowane narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć dokładnie wszystko, co się wiąże z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć rozmaite narzędzia do oceniania zawodowych kompetencji. Stosowane są one zarówno w czasie zatrudniania nowych pracowników, aby zweryfikować czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym przy okresowych ocenach już pracujących. Do ocen takich bierze się w pierwszej kolejności umiejętności i wiedzę, ale w połączeniu z zaangażowaniem i zachowaniem.

Spośród sporej grupy używanych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najskuteczniejszą pod tym względem. Po statystykach można zobaczyć, że jej skuteczność może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego wszystkie inne metody nawet się nie zbliżają. Co oczywiste trzeba ją właściwie wykorzystać, gdyż jedynie w takim przypadku całość będzie efektywna.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała całkiem niedawno szczegółowe wskazówki, jakie dotyczą przebiegu całego procesu. Wskazują przy tym na kilka ważnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy wykonywaniu ocen pracowniczych, a zaniedbanie których przyczynić się może do błędnych wniosków.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tu odpowiednia analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, żeby pozwolić na określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ od tego zależeć będą kolejne zadania, które pracownik otrzyma do wykonania.

Ważne jest także stosowanie zróżnicowanych metod, za pomocą jakich można wszechstronnie badać i oceniać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza zawierać powinna co najmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o konkretne stanowisko pracy. Pośród stosowanych najczęściej wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.