Wylosowane szkolenia HR

 • ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim – likwidacja wykluczenia cyfrowego
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych metodyki zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Georeferencyjna Baza danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym procesem zarządzania – szkolenia z kreatywności
 • Informatyzacja procesów B2B w spółce Nova Finance oraz u współpracujacych z nia partnerów biznesowych – warsztaty z komunikacji i mentorskie szkolenia z konfliktów
 • Integracja programowa typu B2B Dystrybucji Polska Sp z oo z wybranymi Partnerami biznesowymi – warsztaty biznesowe
 • Szkolenia HR – szkolenia firmowe i anglojęzyczne szkolenia miekkie
 • Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji projektu informatycznego dla dystrybutorów energii Kod PKWiU: 6201110 według PKWiU 2008
 • cyfrowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w projektie telepracy – treningi z konfliktów
 • JEDEN ŚWIAT, WIELE JĘZYKÓW – implementacja innowacyjnej aplikacji tłumaczącej online Translate O3D systems – szkolenia biznesowe
 • Konfigurator iHome –
 • Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów – szkolenia z komunikacji
 • Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w celu utworzenia nowoczesnych pracowni naukowych badań mózgu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia zamkniete
 • Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku – szkolenia z obslugi klienta
 • – szkolenia menedżerskie
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Paszport do importu na rynek niemiecki dla Firmy Budis Sp z oo – etap I – warsztaty z zarządzania projektem
 • Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez zbudowanie Analitycznej Platformy zintegrowanej Personalizacji – treningi z przywództwa
 • Pozyskanie innowacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu
 • Prace rozwojowe prowadzące do uruchomienia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych – warsztaty interpersonalne
 • Przeprowadzenie badań i uruchomienie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej – treningi zamkniete
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo MARBA Sp z oo
 • skok technologiczny eksportu firmy Witraż poprzez zbudowanie planu intensyfikacji importu – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie strategii działania Dagmara Bis poprzez sporządzenie koncepcji dynamizacji importu dla wytwarzanych produktów
 • skok technologiczny działalności eksportowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia biznesowe
 • skok technologiczny elektronicznego obiegu informacji przedsiębiorstw Eksim, JMS i Velkom
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie strategii działania infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, bioprocedury i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Skorzystanie z usług doradczych, niezbędnych w procesie pozyskania kapitału od inwestorów prywatnych – szkolenia pracownicze
 • TeleMedNet – medyczna platforma naukowo-diagnostyczna
 • UCZESTNICY – opracowanie serwisu mobilnego służącego realizacji usługi wsparcia organizacyjnego oraz rejestracji uczestników wydarzeń – treningi negocjacyjne
 • Usługi doradcze dla DYWILAN SA niezbędne do pozyskania inwestora zewnętrznego – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wejście TORSEED SA na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego harmonogramu ekspansji importu – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie pozyskiwania funduszy unijnych poprzez implementacja e-usługi ocena efektywności ekonomicznej procesów inwestycyjnych – szkolenia biznesowe
 • Wykonanie wortalu informacyjno – promocyjnego: Podkarpackie Zagłębie Turystyczne obejmującego bazę zasobów, komentarze, newsletter, funkcjonalną wyszukiwarkę
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – treningi interpersonalne
 • Wzmocnienie innowacyjności firmy Frey poprzez zaimplementowanie nowego wzornictwa – szkolenia handlowe
 • Zasystemowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • zakup i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty z delegowania
 • Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych – szkolenia HR}