Gry Team Building – Słupski Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów niniejszym składają wyrazy wdzięczności ze strony naszego Zarządu za uwagę przeznaczoną na sponsoring i darowizny – podpisano: Leon Gnot, Baldwin Kawka, Szymon Burzyk i Łucjan Czech

 • „100 – lecie Aktu 5 listopada”
 • Piąty Panel Doradców sektora publicznego Spotkania Team Building w Katowicach
 • XVI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-badawczo rozwojowa z udziałem gości zagranicznych z formalnego harmonogramu : PROBLEMY MAKROEKONOMII WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH
 • VII Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – Skoliozy
 • Trudne decyzje diagnostyczne jak również terapeutyczne w raku płuca – III Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne edukacyjne
 • XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Rola pierwiastków w biosferze”
 • XXIII Kursokonferecja HR team building – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
 • VII Mikrosympozjum „Inżynieria Molekularna Nanokatalizatorów”, Dębowiec, 15 -18 czerwca 2015
 • Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad serca.
 • Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości?
 • Badania terenietypowe Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAiE PAN w roku 2014
 • Forum naukowych czasopism historycznych.
 • XI Konferencja Dydaktyczno-logistyczna „Systemy Transportowe. Teoria a także Praktyka”
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „Interdyscyplinarność – przyszłością nauki”