Gry integracyjne – monogram dr hab. Wojnar


Symulacje kreatywne – baza wiedzy na wykłady:

 • Symulacje Na Szkolenia
 • „Ukierunkowanie środków Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego
 • Symulacje szkoleniowe , prof. B. Ciężkowski
 • Cuda architektury
 • Krótki ilustrowany przewodnik szkoleniowy po Warszawie
 • Gry menedżerskie , doc. D. Chabros
 • Ocena biznesowa efektów realizacji 9. osi priorytetowej PO IG 2007-2013
 • Ocena biznesowa wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Panorama Racławicka
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 30.09.2012 r.)
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Konkurs Regionalny
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Bodeńskim
 • Awantury kosmiczne – Edmund Niziurski (618)
 • Houdson, houdson do you read – James Tiptreeir (1296)
 • Lista Goringa – J. C. Pollock (1791)
 • Krowa niebiańska – Joanna Chmielewska (2341)
 • Wielkie sekretne widowisko – Clive Barker (2682)
 • Zapach śmierci – Kathy Reichs (3868)
 • Morderstwo na polu golfowym – Agatha Christie (4162)
 • Kwestia ceny – Leszek Karlik (5045)
 • Saga o Nomach (tom 3 – Nomów księga odlotów) – Terry Prathett (5386)
 • Echa leśne – Stefan Żeromski (6168)
 • Lot Intrudera – Stephen Coonts (7058)
 • Symulacje biznesowe , dr hab. E. Barabas