Wyjazdy integracyjne – Beskidzki Kurs


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów bardzo dziękują ze strony Rady Wyonawczej za kilka chwil dedykowanych na wsparcie – podpisano: Wojciech Gawron, Joachim Turczyński, Herman Wilk i Łukasz Duzdowski

 • XXVI Ogólnopolskie Studium Przypadku integracyjne Meteorologii oraz Klimatologii Polarnej
 • Warszawski Kongres Kierowników HR Zabawy Team Building
 • II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building pt. „Dzień drogowca i transportowca – współczesne możliwości i zagrożenia , zagrożenia a także tematy empiryczne branży transportowej”
 • Akademia Transportu Kolejowego Zasady prawidłowego projektowania jak również planowania modernizacji infrastruktury kolejowej
 • Józef Piłsudski oraz jego percepcja obcych narodów i państw
 • XIV Ogólnopolskie Spotkanie integracyjne Międzywydziałowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne
 • XXIV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE, Poznań, 9-10 kwietnia 2015 r.
 • Nawróćcie się oraz wierzcie w Ewangelię
 • ZAGUBIONA DRACHMA KOŚCIÓŁ WOBEC SEKSUALNOSCI
 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Naukowe: POSTĘP W KONTROLOWANEJ POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ, (09.05.2014)
 • Wpływ partii oraz lokalnych komitetów wyborczych na pracę samorządu
 • BLISKIE NATURZE ZAGOSPODAROWANIE RZEK i DOLIN
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „aktualne problemy zagospodarowania obszarów leśnych w koncepcji lasów modelowych” oraz cykl warsztatów z zakresu „Ochrona w obszarach Natura 2000” oraz „Retencja wodna”