Certyfikowane szkolenia

 • zdigitalizowany Rynek Usług – uruchomienie modernizacyjnej platformy kojarzenia partnerów handlowych
 • FLOW – Polifunkcyjny system (budynków, platform i urządzeń) Wielokierunkowego, Synergicznego Przepływu Towarów
 • Honey Access – nowa e-usługa do automatycznego generowania treści multimedialnych na telefony komórkowe – warsztaty z komunikacji
 • modernizacyjne programy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – warsztaty z obslugi klienta i coachungowe szkolenia sprzedażowe
 • Integracja systemów informatycznych spółki NOMAX TRADING i jej partnerów w celu automatyzacji realizowanych pomiędzy nimi procesów biznesowych – szkolenia menedżerskie
 • Szkolenia Z Budowania Zespołu – szkolenia z zarządzania czasem i firmowe szkolenia z delegowania
 • Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych
 • cyfrowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w projektie telepracy – szkolenia z zarządzania projektem
 • Kapitał na start w innowacje- promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym – treningi firmowe
 • Konfigurowanie Procesowe Produktów Sieciowych –
 • Meble z dodatkowymi elementami – wpływ na emocje, interakcje z otoczeniem, zmiany behawioralne – szkolenia z zarządzania czasem
 • Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v6
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z przywództwa
 • Nowe zastosowania lasera motorem rozwoju SOLARIS LASER SA – warsztaty interpersonalne
 • Odnalezienie inwestora strategicznego w celu stworzenia i realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Freemail – treningi pracownicze
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Planowanie ekspansji firmy DESIMO Marek Szołdrowski poprzez eksport – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pomoc w szkole – koncepcja e-usługowa – szkolenia z delegowania
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych
 • Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujacych się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o nowoczesny proces produkcji – treningi z delegowania
 • oraz uruchomienie jego do produkcji sprężarek bezolejowych (PKWiU: 281332) – treningi ze stresu
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • WZMOCNIENIE STRATEGII DZIAŁANIA importu – LANWAR JERZY WARSZAWSKI – szkolenia z delegowania
 • skok technologiczny metodyki informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego oprojektowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej poprzez stworzenie harmonogramu ekspansji importu – warsztaty z zarządzania czasem
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi biznesowe
 • unowocześnienie SUBSET poprzez opracowanie harmonogramu rozwoju importu dla świadczonych usług
 • Specjaslityczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego – szkolenia z asertywności
 • Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu
 • Turystyka w siodle – infrastruktura nowoczesnego i unikatowego produktu turystycznego – szkolenia pracownicze
 • Uruchomienie produkcji elementów wibroprasowanych z wykorzystaniem procedury wytwarzania betonu ciężkiego – szkolenia z przywództwa
 • Wdrażanie planu ekspansji eksportu przez firmę „KOMTEK” Kominek Piotr
 • WebeParntners – proces Zarządzający projektami Partnerskimi – szkolenia HR
 • Wirtualny serwis obsługi klientów Web Poligraf – szkolenia z delegowania
 • Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – szkolenia miekkie
 • Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami – szkolenia z przywództwa
 • zakup i wdrożenie osystemowania do technologicznej realizacji zleceń
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty firmowe
 • zakup innowacyjnej stacji czołowej telewizji IPTV – warsztaty HR}