Ćwiczenia strategiczne – hipotezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • gra menedżerska – „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku” oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • gra zespołowa – „Weryfikacja czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” i „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • symulacja menedżerska : „Internet w dostępnych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” i Dedykowane Symulacje Menedżerskie oraz „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • symulacja strategiczna : „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” oraz „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ”
  • zabawa strategiczna – „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” oraz „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago”
  • symulacja słownikowa : „Kreowanie wizerunku polityka na studium przypadku Facebooca” oraz „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • zabawa komunikacyjna : „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju” i „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda”
  • symulacja kreatywna : „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”
  • gra biznesowa – „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn” oraz „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”