Granty Europejskie na szkolenia HR


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Opolski Fundusz Regionalny” do trzeciego etapu dopuszczono tu wymienione granty:

 • zbudowanie zdalnego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie internetowej platformy zabawkowej – funlandcompl – warsztaty handlowe
 • Szkolenia Menedżerskie – treningi sprzedażowe
 • stworzenie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – treningi ze stresu
 • stworzenie serwisu mobilnego do bezobsługowego rozstrzygania przetargów Przetarg – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – szkolenia sprzedażowe
 • progres konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie koncepcji dynamizacji eksportu – treningi ze stresu
 • zoptymalizowanie udziału eksportu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – szkolenia HR
 • APKP Automatyczna koncepcja Kadrowo – Płacowa – szkolenia z kreatywności
 • kontrola PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W metodyki B2B – szkolenia ze stresu
 • Badania rozwojowe i uruchomienie modelu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa modernizacyjnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – warsztaty z komunikacji
 • Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej – szkolenia interpersonalne
 • CLAW – innowacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprogramowania multimedialnego dla – treningi z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowej procedury produkcji kubków z tworzyw sztucznych – treningi z zarządzania projektem
 • eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim – warsztaty ze stresu