Scenki menedżerskie – zalecenia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Andragogika i Gry Integracyjne dopuszcza się poniższe tezy do egzaminu:

  • zabawa językowa – „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” i „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • zabawa komunikacyjna : „Mityzacja rzeczywistości w dostępnych utworach Tadeusza Nowaka” i „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (pierwszych przykładach)”
  • symulacja strategiczna : „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka” i Mnemotechniczne Symulacje Biznesowe i „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na studium przypadku współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z obserwowanych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • symulacja edukacyjna : „Kurdowie jako przykład przebudzenia świadomści zbiorowej w walce o własną autonomię w xx wieku” i „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego”
  • gra biznesowa – „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” i „Charakterystyka obserwowanych subkultur młodzieżowych”
  • gra kreatywna : „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”
  • gra językowa : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” oraz „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego”
  • gra menedżerska – „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • symulacja lingwistyczna : „Mityczny aspekt kultury we wspólczesnej reklamie” i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”