Dofinansowanie na treningi menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Pomocowy” do merytorycznego etapu dopuszczono tu wymienione wnioski:

 • stworzenie zdalnej platformy logistycznej – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, elektroniczna weryfikacja kredytobiorców – szkolenia z asertywności
 • Szkolenia Dla Szefów – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania projektami informatycznymi – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu internetowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie zautomatyzowanego systemu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – treningi zamkniete
 • przyrost konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Spz oo i kontrahentów hurtowych poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego – treningi menedżerskie
 • zoptymalizowanie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – szkolenia z komunikacji
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – treningi handlowe
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i rejestrów z odbiorcami – treningi menedżerskie
 • Bio-Centrum – Zwierzę, żywność i człowiek – szkolenia pracownicze
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – treningi z obslugi klienta
 • Budowa rozproszonego projektu CRM w zakresie dystrybucji procesu bezpieczeństwa użytkowników mobilnych LabMSF Platform – Mobile Secure Family – treningi handlowe
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia pracownicze
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – szkolenia pracownicze
 • eKreatorFirmy – zbudowanie elektronicznego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – warsztaty zamkniete