Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr IJBY/43 8 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Pomiar sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Warsztaty w Mikołajkach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Łódź oraz m. Kielce

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o., Firma Chemiczna „Dwory” S.A., ” Skup i Sprzedaż Ryb, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TELDEX” S.C. , „BIURO PLUS B. KRĘPA, W. KRĘPA” SPÓŁKA JAWNA, Adamed Sp. z o.o., EZAL L.Z.Pudłowscy, W.Dragan spółka jawna, Instytut Przemysłu Organicznego , LASERSTAR sp. z o.o. sp.k, Peter Pan , TM Technologie Sp. z o.o., KISAN Sp. z o. o., ZPC Flis Spółka Jawna, Roboty Ziemne Firma Usługowa „KRET”, Biziewski Ryszard

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.