Wyjazdy inspiracyjne – nagrodzeni pracownicy

Paniom i Panom z poniższej listy gorąco składamy wyrazy wdzięczności (a także przesyłamy wymienione niżej upominki) za włożony wysiłek na wypełnienie naszej ankiety, który opracowali nasi doradcy Łucjan Różewicz, Jeremiasz Zatorski, Bożydar Żurakowski i Doroteucz Langosz w czasie kursu Tatrzańskie Spotkania Integracyjne

  • Natan Kuraś, Windykator, Jodłownik, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „ warsztat negocjacji racjonalnych” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także publikację „Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka”
  • Denis Bury, Mikrobiolog, Radomyśl nad Sanem, zapraszamy gratisowo na szkolenie „Stres, problem i konflikty w pracy” lub imprezę i zabawę team building i wydawnictwo „Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012. O wstręcie i wstydzie”
  • Bożydar Abramczyk, Instruktor rekreacji ruchowej, Płoskinia, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „kierowanie finansami dla niefinansistów” lub szkolenie integracyjne oraz książkę „Historia sportu”
  • Krystian Kalinowski, Ratownik medyczny, Gomunice, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „rozwijanie długotrwałych relacji z konsumentem ” lub warsztat komunikacji i współpracy a także wydawnictwo „Pozyskiwanie inwestorów do gmin”
  • Franciszek Zych, Historyk, Zaręby Kościelne, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs dofinansowany „Relacje z pracownikami” lub warsztat z pracy zespołowej plus publikację „psychologia tłumu”
  • Arkadiusz Korzeniak, Socjolog, Siemyśl, przyznajemy rabat na szkolenie „socjologia negocjacji i wywierania wpływu” lub event motywacyjny oraz wydawnictwo „Biofizyka. Podręcznik dla studentów”
  • Antoni Zielonko, Geolog, Chełm Śląski, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „trening negocjacji racjonalnych” lub imprezę i zabawę team building a także wydawnictwo „Rachunkowość finansowa i podatkowa”