Granty Europejskie na warsztaty biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu dostały się niżej wymienione programy:

 • wypracowanie zdalnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia handlowe
 • wypracowanie narzędzi do automatycznego świadczenia usług dla podróżujących samolotami – szkolenia sprzedażowe
 • Treningi Dla Menedżerów Na Śląsku – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – treningi miekkie
 • wypracowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – treningi z komunikacji
 • zbudowanie, uruchomienie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – warsztaty menedżerskie
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych przedsiębiorstw – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej WIT-POL sj poprzez realizację planu rozwoju importu – treningi z kreatywności
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – treningi ze stresu
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i rejestrów z odbiorcami – szkolenia z zarządzania projektem
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia z komunikacji
 • BUDOWA systemU B2B DLA BIURA USŁUG KSIĘGOWO FINANSOWYCH URSZULA OBARZANEK I JEGO KONTRAHENTÓW – szkolenia z konfliktów
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji nowoczesnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych – treningi handlowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – szkolenia handlowe
 • E-Biuro Rachunkowe – struktura wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – treningi pracownicze
 • Ekspansja zagraniczna celem rozwojowym firmy Stabilizacja Polska Sp z oo – szkolenia z asertywności