Ćwiczenia kreatywne – hipotezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na tu przedstawione tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa zespołowa – „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” i „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • symulacja decyzyjna : „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana”
  • zabawa komunikacyjna : „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic” oraz Gry Decyzyjne i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • gra strategiczna : „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” i „Terroryzm nacjonalistyczny na studium przypadku Irlandzkiej Armii Republikańskiej”
  • zabawa komunikacyjna : „Współczesny terroryzm” i „Klasztory prawosławne w Polsce”
  • symulacja kreatywna – „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców” i „Polki w przestrzeni publicznej”
  • symulacja komunikacyjna : „Obserwacja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego” i „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • zabawa lingwistyczna – „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej” i „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego”
  • symulacja edukacyjna – „Projekt spływu canoe po Wieprzu” i „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców”