Środki Unijne na warsztaty dla firm


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Zachodniopomorski Program Społeczny” do drugiego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • wypracowanie zdalnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia miekkie
 • wypracowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia miekkie
 • Szkolenia Zamknięte – treningi z konfliktów
 • wypracowanie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – treningi firmowe
 • zbudowanie portalu cyfrowego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie serwisu technologicznego monitorowania procesów informatycznych – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie usługi inteligentnego obrazu świadczonej drogą elektroniczną – szkolenia negocjacyjne
 • przyrost konkurencyjności Firmy poprzez implementacja platformy wymiany informacji typu B2B – szkolenia firmowe
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych – treningi HR
 • Aktywizacja importu produkowanych prze PHENIX Sp z OO akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamizacji importu fotelików samochodowych dla dzieci – treningi firmowe
 • B2B dla VMI SCM – biznes multimedialny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – szkolenia handlowe
 • zdiagnozowanie procedury i uruchomienie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie Planika Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • Budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gryfina oraz lewobrzeża Szczecina – treningi z konfliktów
 • Centrum Informacji IPR – szkolenia z konfliktów
 • – szkolenia HR
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – szkolenia miekkie
 • Ekspansja eksportowa Speednet Spółki z oo na rynek fiński – szkolenia z obslugi klienta