Symulacje edukacyjne – założenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe zalecamy tu przedstawione książki do zaliczenia:

  • gra lingwistyczna : „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego” i „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego”
  • zabawa biznesowa : „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” i „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • symulacja zespołowa – „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”
  • symulacja decyzyjna – „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” oraz „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”
  • symulacja biznesowa : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” oraz „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • symulacja językowa : „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego”” oraz „Przetwarzanie i Weryfikacja obrazów z kamery terahercowej”
  • gra kreatywna : „Wizerunek Kościoła katolickiego na łamach czasopism „NIE”, „Tygodnik Powszechny”, „Nasz Dziennik”” oraz „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa lingwistyczna – „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską” i „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?”
  • gra komunikacyjna : „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” i „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia”