Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – test – Kurs InstruktorskiW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Trenerów Wewnętrznych:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym etapem egzaminu jest moduł podstawowe treningi z technik sprzedaży

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Trening umiejętności negocjacyjnych
 • Normowanie czasu pracy – wspomaganie komputerowe
 • Sztuka przewodzenia i prowadzenia zebrań
 • Współpraca w zespołach wirtualnych


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • IN GREMIO
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
 • STOWARZYSZENIE „TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA”
 • KLUB SPORTOWY „GWARDIA” W OPOLU
 • STOWARZYSZENIE DAR SERCA DLA SERC WIELU NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI KONARZYŃSKIEJ „KONAR”
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ŁÓDZKIEJ GINEKOLOGII
 • POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
 • STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY
 • STOWARZYSZENIE PRZY SP 172 „UCZEŃ” IM. JANINY JASZCZYŃSKIEJ
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE”
 • „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DZIEWIĄTKA” W LEGNICY