Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr KRC/35 3 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Kursy w Kazimierzu
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.


 • Grant będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność taksówek osobowych
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubelski oraz m. Olsztyn

  Upoważnieni beneficjenci to: Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „LUMOS”, POLIGAZ GDAŃSK Sp. z o.o., Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” , SGT S.A. , BitStream Sp. z o.o., E-KUCHNIA , Inteligentne nauczanie sp. z o.o., Legaltop , RoboNET , Warszawski Uniwersytet Medyczny, INETSERVIS Sp. z o.o., Magnetix Gorszwa sp. jawna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „SKARPOL II” spółka jawna

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.