Dotacje na kursy menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Program Społeczny” do następnego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie cyfrowej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz procesu bieżącego raportowania – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie nowatorskiego portalu elektronicznego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – szkolenia miekkie
 • Szkolenia Z Przywództwa wg Blancharda – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – warsztaty HR
 • stworzenie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie prototypu „weryfikacjatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie uniwersalnego procesu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia zamkniete
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i wdrożenie na rynek produktu Open Connect – warsztaty z przywództwa
 • zwiększenie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – warsztaty ze stresu
 • Adwertaria struktura dla kupujących i sprzedających zdalne powierzchnie reklamowe zawierająca unikalny program optymalizacji reklam – warsztaty z kreatywności
 • kontrola procesów biznesowych Handlopex SA i partnerów poprzez uruchomienie systemu informatycznego B2B – warsztaty miekkie
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – warsztaty z konfliktów
 • Budowa modelu przepływu rejestrów pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – szkolenia z asertywności
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację procesu informatycznego wykorzystującego funkcje B2B – warsztaty z przywództwa
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) – treningi z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia z asertywności
 • elektroniczny biznes typu B2B szansą intensyfikacji BRUNIMEX – treningi z przywództwa