Ćwiczenia z zarządzania – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne dopuszcza się następujące tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa : „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” i „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • gra decyzyjna – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Obserwacja porównawcza” oraz „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • zabawa decyzyjna : „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i Gry Negocjacyjne Projektowane Dla Inżynierów i „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”
  • gra komunikacyjna – „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” oraz „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • gra menedżerska – „Prawa człowieka w Unii Europejskiej” oraz „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
  • zabawa menedżerska – „Rozumienie pojęcia terroryzm” i „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce”
  • gra komunikacyjna : „Język Shreka” oraz „Poetyka kina socrealistycznego na przykładzie filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda”
  • zabawa biznesowa – „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” oraz „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich”
  • symulacja komunikacyjna : „Dziecko w Islamie. Synteza kulturowa” oraz „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”