Gry szkoleniowe – założenia do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe akceptuje się nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” i „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś”
  • gra lingwistyczna : „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy”
  • zabawa komunikacyjna : „Pojęcie sprawiedliwości” i Symulacje Menedżerskie i „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na danych źródłowych z Gniezna”
  • symulacja językowa – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach”
  • gra menedżerska : „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • symulacja lingwistyczna – „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca” oraz „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • gra biznesowa – „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków” i „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary”
  • zabawa biznesowa : „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • symulacja kreatywna – „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na przykładzie Przeglądu Gnieźnieńskiego” i „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia”