Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością sytuacja tego typu jest mocno widoczna w technologicznych branżach, tam już od paru lat pracownicy są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ilość osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo używania ogromnej ilości maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie powodują wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.