Gry z zarządzania – zagadnienia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne dopuszcza się tu przedstawione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna : „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej” oraz „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre”
  • gra decyzyjna : „Rozumienie pojęcia terroryzm” oraz „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • gra słownikowa – „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na danych źródłowych z Polski i Niemiec” i Gry Menedżerskie W IT oraz „Przetwarzanie i Weryfikacja obrazów z kamery terahercowej”
  • gra słownikowa – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • gra menedżerska – „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu obserwowanych blogów politycznych” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • gra decyzyjna – „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood” oraz „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich”
  • symulacja edukacyjna – „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach” i „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
  • symulacja edukacyjna – „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety” i „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • symulacja lingwistyczna : „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” i „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”