Dofinansowanie na warsztaty HR


Kursanci z niektórych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Mazowiecki Program Strukturalny” na cztery Certyfikowane Kursy Handlowe dofinansowanie nabywają następujące projekty:

 • Szkolenia dla Księgowych w spółce Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenie budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców Gminy Kęsowo”
 • innowacyjny aparat EKG
 • innowacyjny portal społecznościowo-informcyjny poświęcony modzie
 • opracowanie harmonogramu intensyfikacji importu dla nowoczesnych, nowoczesnych usług informatycznych
 • opracowanie i implementacja technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i implementacja algorytmu do komputerowego wspomagania systemowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie innowacyjne technologii wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • sporządzenie wzoru przemysłowego pustaka akustycznego i uruchomienie go do produkcji
 • platforma B2B – nowa jakość współpracy z partnerami biznesowymi
 • system przygotowania harmonogramu dynamizacji importu firmy Altanova.
 • unowocześnienie i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
 • system automatyzacji procesów w spółce Profarm PS sp z o.o. oraz automatyzacji procesów pomiędzy spółką, a jej partnerami
 • system współpracy w zakresie wymiany dokumentów oraz zdalnego dostępu do zasobów
 • wdrożenie mobilnego serwisu wirtualnych e – porad w zakresie energooszczędności i poszanowania energii w budynkach.
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • uruchomienie innowacyjnych metodyki w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • wdrożenie modelu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • implementacja elektronicznego biznesu typu B2B w AGRO-RAMI w celu optymalizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą a partnerami.
 • stworzenie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców z Tarnowa i Nowego Sącza.
 • wypracowanie mobilnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • stworzenie elektronicznego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • stworzenie internetowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie kierowników