Granty Europejskie na warsztaty menedżerskie


Uczestnicy z wybranych koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Program Strukturalny” na dwudniowe Konferencje Dla Kierowników pomoc nabywają poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Finansistów w firmie Irchowicz
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • „implementacja nowoczesnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”
 • nowoczesna technologia produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z innowacyjnym uszlachetnianiem hybrydowym.
 • zaawansowana procedura produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • sporządzenie nowoczesnego procesu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie technologii oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i uruchomienie modelu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • opracowanie i wdrożenie przemysłowych zastosowań nowoczesnych technologii laserowych
 • sporządzenie INNOWACYJNEJ metodyki PROCESU WYTWARZANIA LEKU PRZECIWPADACZKOWEGO W OPARCIU O CHLOROWODOREK MONOHYDRATU TIAGABINY PKWiU – 24.42.13-80.90
 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • koncepcja afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.
 • struktura wzajemnej wymiany oferty oraz informacji przez portal www.na-mazurach.pl
 • reorganizacja i integracja modelów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • model B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą
 • model wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień
 • opracowanie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie TMP
 • uruchomienie nowoczesnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • implementacja koncepcji rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MIROX
 • uruchomienie elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • uruchomienie innowacji w procesach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • wypracowanie mobilnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • zbudowanie zdalnego serwisu fotograficznego.
 • zbudowanie zdalnego serwisu Pluma do zarządzania systemami.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie menedżerów