Granty Europejskie na kursy z zarządzania


Pracownicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Fundusz Edukacyjny” na weekendowe Pracownicze SzkoleniaZe Skuteczności Osobistej dotację uzskały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenia dla Technologów w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • „e-Lasy” portal ogłoszeniowo-informacyjno-szkoleniowo-usługowy dla prywatnych właścicieli lasów
 • „Peptaderm” – opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • zoptymalizowana procedura produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • sporządzenie planu rozwoju importu – wybór narzędzi proimportowych dla Auto-Color s.c.
 • sporządzenie procedury i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • sporządzenie i implementacja procesu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie i wdrożenie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w metodyki wirtualnej.
 • opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego procesu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • sporządzenie, uruchomienie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • proces i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
 • wzmocnienie sprzedaży importowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem sp z o.o.
 • program wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o narzędzia BI
 • wdrożenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej
 • stworzenie serwisu Uczdziecko.pl – uruchomienie nowej e-usługi w obszarze edukacji i ekspansji dziecka.
 • uruchomienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • wdrożenie interdyscyplinarnego systemu Informatycznego – narzędzia do automatycznej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.
 • wdrożenie e-usługi elektronicznego zarządzania dokumentami Uni-SEAD (Unikkon – model Elektronicznej Archiwizacji Dokumentów)
 • stworzenie elektronicznego projektu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie zdalnego serwisu fotograficznego.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie menedżerów